Welkom bij CultuurSpot Drimmelen

CultuurSpot is een marktplaats voor cultuureducatie. Via CultuurSpot kunnen docenten van het primair onderwijs cultuureducatieve activiteiten vinden.

Doel is om zoveel mogelijk leerlingen in Drimmelen en omgeving kennis te laten maken met kunst, cultuur en cultureel erfgoed.

Scholen en cultuuraanbieders die activiteiten willen aanvragen of aanbieden moeten zich voor een inlogcode eerst aanmelden. Klik links op LOGIN/AANMELDEN

De gemeente Drimmelen en de basisscholen subsidiëren CultuurSpot Drimmelen in het kader van cultuureducatie met kwaliteit.

Lag in 2007 de focus vooral op het aanbod en het vraag gestuurd werken van de intermediair, nu is de verschuiving gemaakt naar dialoog gestuurd werken. Dit houdt in dat scholen en intermediair samen kijken welke behoefte er bestaat in relatie met de visie en missie van de school. Coaching wordt steeds belangrijker. Volop ontwikkelingen die de komende jaren gestalte zullen krijgen. Onderwijs is in ontwikkeling en cultuureducatie wordt van groot belang geacht. De vakken als rekenen, taal en wereldoriëntatie zijn en blijven belangrijk want we moeten al die kennis wel vergaren, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat kinderen niet alleen met het hoofd leren maar ook met het hart. Daarbij is muziek, kunst en creatieve ontwikkeling van essentieel belang. Het is een ingang om de vaardigheden onder de knie te krijgen die de leerlingen van nu in een maatschappij anno de 21ste eeuw zo broodnodig hebben.

Foto's achter de website pagina's zijn gemaakt door leden van FC Dinasa.

 

© 2020 - CultuurSpot Drimmelen. Hosting en ontwikkeling door Bandhosting - Webhosting & Sitemanagement.